JEDNOSTKA WERYFIKUJĄCA TECHNOLOGIE ŚRODOWISKOWE ITP POZNAŃ

 

Verification Statement of the Bio-Com system

System Bio-Com to technologia do kompostowania zmieszanych odpadów komunalnych, umożliwiająca zmniejszenie objętości i biodegradowalności odpadów przed ich wywozem, zgodnie z wymaganiami dyrektywy ws. składowania odpadów. Instalacja ma konstrukcję modułową, która pozwala na łatwe przystosowanie do zmian przychodzącego strumienia odpadów.

Proces kompostowania zachodzi w ekonomicznych bioreaktorach w postaci rękawów foliowych, z wykorzystaniem wymuszonego napowietrzania. Wsad zawierający rozdrobniony zmieszany materiał organiczny jest ładowany do zasobnika przez specjalną maszynę napełniającą, wprowadzającą do wnętrza reaktora trzy perforowane rury: dwie w dolnej części, służące do napowietrzania, i jedną w górnej części reaktora, zbierającą i odprowadzającą powietrze. Dolne rury napowietrzające są połączone z dmuchawą elektryczną, natomiast rura górna jest połączona z rurą wylotową, odprowadzającą powietrze procesowe do biofiltra. Tuż po napełnieniu reaktora umieszczane są w nim dwa lub trzy termometry bezprzewodowe. Wskazania termometrów są automatycznie odczytywane w trakcie trwania całego procesu.

Dmuchawy okresowo nadmuchują świeże powietrze, przechodzące dynamicznie przez wsad i dostarczające wymaganego w procesie tlenu. Cyklem i intensywnością nadmuchiwania steruje specjalne oprogramowanie, z możliwością pracy w trybie całkowicie automatycznym lub ręcznym.

Innowacyjne rozwiązania, które wyróżniają system Bio-Com na tle innych technologii o analogicznym przeznaczeniu to: system napowietrzania z automatycznym sterowaniem saturacją wsadu, bardzo skuteczny system filtracji powietrza procesowego, maszyna do napełniania rękawów foliowych układająca trzy rury wewnątrz reaktora oraz zaawansowane oprogramowanie sterujące procesem i archiwizujące parametry.

Zweryfikowane parametry systemu BIO-COM można przedstawić w formie graficznej:

(kliknij w obrazek, aby zobaczyć go w pełnym rozmiarze)

Zweryfikowane parametry systemu Bio-Com
Jednostka Weryfikująca: JWTS ITP w Falentach o/Poznań Data: 07.09.2015
Świadectwo Weryfikacji zostało zarejestrowane pod numerem VN20150005

Technologia BIOMASSER ® została opracowana dla przetwarzania wilgotnej biomasy niedrzewnej, bez jej suszenia, celem wyprodukowania odnawialnego biopaliwa w formie brykietów, stosując maszynę brykietującą zwaną BIOMASSER ® BSX. Główną częścią maszyny jest ślimakowa głowica formująca połączona z jednostą napędową. Brykieciarka BIOMASSER ® BSX14 może mieć różne wersje w zależności od liczby głowic formujących brykiety. W zależności od wymaganej wydajności ilość głowiec formujących brykiety może zmieniać się od 1 do 4. Symbol X w nazwie maszyny wskazuje na ilość głowic formujących. Dla jednej głowicy formującej maszyna oznaczona jest jako BS114, dla dwóch jako BS214, dla trzech jako BS314 i dla czterech BS414. Dodatkowo maszyna z jedną głowicą nazywa się SOLO, z dwoma DUO, z trzema TRIO i z czerema QUATTRO. Dla celów weryfikacji technologii badana była mszyna BIOMASSER ® BS114 SOLO, dodatkowo wykorzystano dla niektóych badań maszynę BIOMASSER ® BS214 DUO.

Zweryfikowane parametry technologii BIOMASSER ®

Parametr Wartość deklarowana
Wilgotność materiału wejściowego od 10% do 30%
Temperatura otoczenia od +5°C do 30°C
Trwałość mechaniczna brykietów minimum 80%
Jednostkowe zużycie energii pomiędzy 60 kWh Mg-1 i 80 kWh Mg-1
Wydajność (dla BS114 SOLO) pomiędzy 60 kg h-1 i 90 kg h-1


Jednostka Weryfikująca: JWTS ITP w Falentach o/Poznań Data: 12.11.2014
Świadectwo Weryfikacji zostało zarejestrowane pod numerem VN20140001