JEDNOSTKA WERYFIKUJĄCA TECHNOLOGIE ŚRODOWISKOWE ITP POZNAŃ

 
Twój e-mail:
Hasło:
Powtórz hasło:
Wyrażam zgodę  na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Technologiczno - Przyrodniczy z siedzibą w Falentach w celu realizacji procesu przeprowadzenia procedury "Quick Scan" oraz Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV) Unii Europejskiej oraz wszystkich pośrednich i dalszych etapów zmierzających do wydania i opublikowania Świadectwa Weryfikacji ETV (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust.1 Ustawy zostałem/am poinformowany/a, iż:
a) administratorem moich danych osobowych jest Instytut Technologiczno - Przyrodniczy zsiedzibą w Falentach,
b) moje dane osobowe gromadzone i przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji procesu przeprowadzenia procedury "Quick Scan" oraz Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV) Unii Europejskiej oraz wszystkich pośrednich i dalszych etapów zmierzających do wydania i opublikowania Świadectwa Weryfikacji ETV i nie będą udostępniane innym odbiorcom o ile nie będzie to bezpośrednio związane z wyżej określonym celem;
c) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia,
d) przysługuje mi prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.
d) moje dane osobowe podałem/am dobrowolnie;