JEDNOSTKA WERYFIKUJĄCA TECHNOLOGIE ŚRODOWISKOWE ITP POZNAŃ

 

 

Pilotażowy Program Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV)

jest to program uruchomiony przez Komisję Europejską w 2011 roku, którego zadaniem jest wspieranie wytwórców i dostawców technologii środowiskowych w ich staraniach związanych z komercjalizacją innowacji

 

 

Program ETV pomaga w komercjalizacji innowacyjnych technologii środowiskowych na rynkach europejskich, a także światowych, poprzez:

  ♦ dostarczenie niezależnego dowodu potwierdzającego weryfikowalne parametry sprawności;

  ♦ potwierdzenie innowacyjnych cech technologii z uwzględnieniem specyficznych potrzeb/ wymogów użytkownika;

  ♦ wykazanie korzyści dla środowiska.

 

 

       

      Celem ETV, jako narzędzia rynkowego jest:

♦ pomoc producentom technologii, a w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom, w komercjalizacji ekoinnowacyjnych technologii przez dostarczenie wiarygodnych dowodów potwierdzających sprawność tych rozwiązań w celu przekonania nabywców o ich zaletach;
 
♦ pomoc nabywcom technologii (publicznym  i prywatnym) w dokonaniu wyboru technologii sprawnych ekologiczne zgodnie z ich wymaganiami i zapotrzebowaniem przez dostarczenie podstaw do podejmowania decyzji o ich zakupie – zapewni to powszechne uznanie ETV jako systemu opartego na solidnych podstawach naukowych, który dostarcza wiarygodnego potwierdzenia sprawności technologii na potrzeby procedur przetargowych i handlowych;
 
♦ wsparcie tworzenia i wdrażania polityk publicznych oraz regulacji prawnych dzięki  dostarczeniu obywatelom, ustawodawcom i decydentom rzetelnych informacji o poziomie sprawności nowych technologii środowiskowych, gotowych do wprowadzenia na rynek.


 

 

 

 

Wynikiem jest Świadectwo Weryfikacji, które potwierdza deklarowane parametry technologii

Ubieganie się o weryfikację technologii w ramach pilotażowego programu UE ETV jest dobrowolne