JEDNOSTKA WERYFIKUJĄCA TECHNOLOGIE ŚRODOWISKOWE ITP POZNAŃ

 

16-18.09.2014 Wizyta w Poznaniu koordynatora kanadyjskiego programu ETV w Polsce, podpisanie listu intencyjnego w zakresie współpracy.