JEDNOSTKA WERYFIKUJĄCA TECHNOLOGIE ŚRODOWISKOWE ITP POZNAŃ

 

W dniach 12-14 października kierownik JWTS wraz pozostałymi przedstawicielami Jednostek Weryfikujących wziął udział w V Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Była to świetna okazja do nawiązania nowych kontaktów oraz popularyzacji programu ETV wśród przedsiębiorców z sektora MŚP.

Kierownik JWTS na kongresie MSP    Kierownik JWTS na kongresie MSP