JEDNOSTKA WERYFIKUJĄCA TECHNOLOGIE ŚRODOWISKOWE ITP POZNAŃ

 

7.05.2015 Organizatorem seminarium było Ministerstwo Środowiska. W seminarium wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych z całej Polski, w celu uruchomienia wsparcia finansowego dla MŚP. Zaprezentowano JWTS i zakres jej działalności.