JEDNOSTKA WERYFIKUJĄCA TECHNOLOGIE ŚRODOWISKOWE ITP POZNAŃ

 

22.04.2014 - 23.04.2014 Spotkanie Technicznych Grup Roboczych - prezentacja postępów w procesie weryfikacji technologii BIOMASSER firmy ASKET w Brukseli.