JEDNOSTKA WERYFIKUJĄCA TECHNOLOGIE ŚRODOWISKOWE ITP POZNAŃ

 

Jesteś autorem lub dostawcą innowacyjnej technologii środowiskowej?
Masz problem z jej komercjalizacją i znalezieniem klientów na rynku w kraju i za granicą?
Oferowana przez Ciebie innowacyjna technologia dostarcza konkretnych korzyści środowisku i użytkownikowi?
Masz skuteczny sposób jak przekonać o tym innych?
Twoja technologia boryka się z silną konkurencją na rynku, chcesz ją wyróżnić lub ułatwić nabywcy wybór?

 

Zapraszamy do weryfikacji !

Jakość i rzetelność procesu weryfikacji potwierdza certyfikat akredytacji Jednostki Weryfikującej
według normy PN-EN ISO/ISO 17020 oraz Ogólnego Protokołu Weryfikacji (GVP)

                                                           

OBSZARY WERYFIKACJI

IETV2: Materiały, odpady, zasoby                                                                                 IETV3: Technologie energetyczne

 


          1. produkty wykonane z biomasy,

          2. recykling przemysłowych produktów ubocznych i odpadów na surowce wtórne,

          3. recykling odpadów budowlanych na materiały budowlane,

          4. separacja lub techniki sortowania odpadów stałych (np. przetwórstwo tworzyw
              sztucznych, odpadów mieszanych i metali) i odzysk surowców.

1. Produkcja energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii:
  • biomasy,
  • słońca ( kolektory, akumulatory, ogniwa fotowoltaiczne),
  • wiatru ( siłownie wiatrowe),
  • wody (elektrownie, turbiny),
  • ziemi (pompy ciepła, wymienniki gruntowe, rekuperatory).

 

Oferujemy przeprowadzenie rzetelnej i niezależnej weryfikacji zadeklarowanych przez dostawcę parametrów działania innowacyjnej technologii w oparciu o najwyższej jakość standardy i procedury potwierdzona akredytacją.

Nasza usługa realizowana jest w ramach Pilotażowego Programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych Unii Europejskiej.

Rezultatem weryfikacji jest rejestrowane przez Komisję Europejską Świadectwo Weryfikacji uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej a docelowo także na świecie.

 

Z nami zbudujesz wiarygodną markę i zyskasz zadowolonych klientów w kraju i za granicą