JEDNOSTKA WERYFIKUJĄCA TECHNOLOGIE ŚRODOWISKOWE ITP POZNAŃ

 

Źródła finansowania dla przedsiębiorstw

 

Program Badań Stosowanych

dotyczy uzyskania  wysokiej jakości danych  dotyczących działania technologii, które mogą być wykorzystane  w procedurze weryfikacji ETV

 

  http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/program-badan-stosowanych/

JEREMIE

dotyczny uzyskania Opinii o Innowacyjności wydanej przez jednostki naukowe, która może być wykorzystana w procedurze weryfikacji ETV

 

  http://www.jeremie.com.pl/

INICJATYWA MIKRO

dotyczny oceny innowacyjnych rozwiązań, projektów i inicjatyw może zostać wykorzystana również w procedurze weryfikacji ETV

 

  http://www.inicjatywamikro.pl/

GIZA POLISH VENTURES

dotyczy inwestowania w przedsięwzięcia będące na wczesnym etapie rozwoju oraz wprowadzające na rynek polski innowacyjne technologie

 

  http://gpventures.pl/e4u.php/1,

NOMAD FUND

fundusz porządkuje finanse firmy, przeprowadza optymalizację podatkową oraz audyt pomaga również w przeprowadzeniu konsolidacji, reorganizacji czy restrukturyzacji firmy

 

  http://www.nomadfund.pl/

INNOVO VENTURE FUND I

dotyczy wspierania firm z branży ochrona środowiska oraz sektora energii odnawialnej

 

  http://www.kfk.org.pl/fundusze/inovo-venture-fund

Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji

  http://poig.parp.gov.pl/index/index/2388

Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku

  http://poig.parp.gov.pl/index/index/1977

Paszport do eksportu

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, priorytet VI

 

  http://poig.parp.gov.pl/index/index/596

GEKON

  http://program-gekon.pl/strona-glowna/

 

Regionalne Programy Operacyjne

 

Województwo Dolnośląskie na lata 2014 – 2020

  http://www.rpo.dolnyslask.pl/

Województwo Kujawsko-Pomorskie na lata 2007 – 20013

  http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/aktualnosci.html

Województwo Lubelskie na lata 2014 – 2020

  http://www.rpo.lubelskie.pl/

Województwo Lubuske na lata 2007 – 2013

  http://www.lrpo.lubuskie.pl/

Województwo Łódzkie na lata 2014 – 2020

  http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/

Województwo Małopolskie na lata 2007 – 2013

  http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/mrpo/Strony/default.aspx

Województwo Mazowieckie na lata 2014 – 2020

  http://rpo.mazowia.eu/

Województwo Opolskie na lata 2007 – 2013

  http://rpo.opolskie.pl/rpo/

Województwo Podkarpackie na lata 2014 – 2020

  http://www.rpo.podkarpackie.pl/perspektywa/

Województwo Podlaskie na lata 2014 – 2020

  http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/

Województwo Pomorskie na lata 2014 – 2020

  http://dpr.pomorskie.eu/pl?dzial=862

Województwo Śląskie na lata 2014 – 2020

  http://rpo.slaskie.pl/

Województwo świętokrzyskie na lata 2014 – 2020

  http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/

Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013

  http://rpo.warmia.mazury.pl/

Województwo Wielkopolskie na lata 2007 – 2013

  http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/

Województwa Zachodniopomorskie na lata 2007 – 2013

  http://www.rpo.wzp.pl/