JEDNOSTKA WERYFIKUJĄCA TECHNOLOGIE ŚRODOWISKOWE ITP POZNAŃ

 

„Polish Environmental Technology Verification Body at ITP OP” finansowany przez Unię Europejską w ramach umowy nr No. 02.0201/2013/654078/SUB/A1