H1

zakład kamieniarski

Zakład kamieniarski a implikacje z projektami

Kryształ rosnący w magmie przyjmuje nawyk (patrz krystalografia), który najlepiej odzwierciedla jego środowisko i szybkość chłodzenia. Zwykły nawyk fenokryształów to ten, który jest powszechnie obserwowany. Może to oznaczać „normalne” tempo chłodzenia.
zakład kamieniarski cięcie
Amfibolit nie musi pochodzić z metamorficznych skał mafii. Ponieważ metamorfizm tworzy minerały całkowicie oparte na chemii protolitu, niektóre „brudne margle” i osady wulkaniczne mogą w rzeczywistości metamorfozę do zespołu amfibolitów. Złoża zawierające dolomit i sideryt również łatwo dają amfibolit (tremolitochist, gruneritochist, gruneritochist i inne), szczególnie tam, gdzie występuje pewna ilość kontaktowego metamorfizmu przez sąsiadujące masy
TOP